Project HOME stimuleert mobiliteit onder internationale studenten

Het door de EU gefinancierde project ontwikkelt een kwaliteitsnorm voor studentenhuisvesting en een digitale infrastructuur voor een gedeeld data-informatiesysteem

Rotterdam, 26 september 2019 – Project HOME, wat staat voor Home of Mobile Europeans, wordt als strategisch partnerschap gefinancierd onder de KA2 van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. De werkzaamheden gaan in oktober van start. Het project werd geïnitieerd door een consortium van zes organisaties, gecoördineerd door HousingAnywhere en uitgevoerd met hulp van partners en stakeholders. Met het project willen de initiatiefnemers internationale mobiliteit stimuleren door kwaliteitsnormen voor woningen te definiëren en implementeren voor internationale studenten en stagiairs. Ook wordt er een gedeeld data-informatiesysteem ontwikkeld. De officiële lancering van HOME vond plaats tijdens EAIE 2019, Europa's grootste internationale conferentie voor hoger onderwijs, die van 24 tot 27 september plaatsvindt in Helsinki, Finland.

De behoefte aan standaarden

Het vinden van betrouwbare en veilige accommodatie is het belangrijkste obstakel voor internationale mobiliteit onder studenten, zoals ook bevestigd wordt door het HousErasmus+ rapport. Het nieuwste Europese Commissie Erasmus+ kwaliteitsonderzoek laat ook zien hoe de tevredenheid over de ondersteuning bij het vinden van huisvesting aanzienlijk gedaald is (nu op 65%, een score van -12% in vergelijking met het vorige onderzoek). Nu de Europese Commissie van plan is om het budget te verdubbelen en het aantal studenten dat in het buitenland studeert in 2027 te verdrievoudigen, is het meer dan ooit nodig om de lessen van HousErasmus+ om te zetten in een concreet actieplan. Een dergelijk plan moet toekomstgericht zijn en aansluiten op het digitale integratiekader van mobiliteitsdiensten voor studenten, zoals bepaald door Erasmus Without Paper, de European Student Card en de Erasmus+ app.

Project HOME pakt een van de belangrijkste obstakels voor mobiliteit aan: het gebrek aan toegankelijke en betaalbare accommodatie. Hiervoor zal HOME eerst een reeks kwaliteitslabels voor huisvesting definiëren op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid, openheid met betrekking tot internationale studenten en een indicatie van regionale betaalbaarheid. Huisvesting die aan de eisen voldoen zullen worden voorzien van een zegel met officiële EU-erkenning. Ten tweede zal HOME een gedigitaliseerde infrastructuur ontwikkelen die het zoeken naar accommodatie integreert in een digitale en gemakkelijk toegankelijke omgeving die is ingebed in de Europese mobiliteitskaders (zoals Erasmus+ Without Papers, European Student Card en de Erasmus+ app). Tegelijkertijd worden trainingsmiddelen voor iedereen toegankelijk gemaakt, samen met een toolkit om de lessen op lokaal niveau te verspreiden en te repliceren. Djordy Seelmann, CEO van HousingAnywhere:

HOME biedt een infrastructuur voor het aanbieden en aanbevelen van betrouwbare accommodatie aan studenten en stagiairs, die momenteel geen goede manier hebben om de kwaliteit van de aangeboden accommodaties te beoordelen. Tegelijk krijgen verhuurders en exploitanten van woningen de mogelijkheid om de kwaliteit van hun huisvesting te certificeren in een gehomogeniseerd en officieel erkend systeem. Hierdoor zal HOME het voor mobiele studenten en stagiairs makkelijker en veiliger maken om hun nieuwe thuis in het buitenland te vinden.

Partners en stakeholders

De partnerorganisaties, ESN, EUF, Confia, UIPI en Polytechnic of Milan, werden zorgvuldig geselecteerd om de verschillende stakeholders van de Europese studentenhuisvestingsmarkt te vertegenwoordigen, waaronder de International Union of Property Owners (UIPI), de European University Foundation (EUF), de Polytechnic of Milan (PoliMi), het Erasmus Student Network (ESN International) en experts op het gebied van leermobiliteit CONFIA. Het project heeft ook de goedkeuring van meer dan 40 universiteiten en woningaanbieders, waaronder de Erasmus Universiteit, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Windesheim en Class of 2020.

Project HOME past goed binnen het kader van een ander project om het hoger onderwijs te digitaliseren: Erasmus Without Paper (EWP), geïnitieerd door de EUF, wat een digitale informatie-infrastructuur gaat bieden aan studenten die in het buitenland studeren. EWP zal hen helpen om elk aspect van hun mobiliteit te beheren, zoals het ondertekenen van overeenkomsten, het kiezen van cursussen en, het allerbelangrijkste: huisvesting. Omdat EWP geen betrekking heeft op studentenhuisvesting, vormt HOME een goede aanvulling waarmee het vinden van huisvesting in het buitenland voor alle studenten eenvoudiger en veiliger wordt. Stefan Jahnke, hoofd van het Brusselse kantoor van de European University Foundation en coördinator van het Erasmus Without Paper-project:

De European University Foundation, die vooraanstaande universiteiten uit heel Europa vertegenwoordigt, erkent het probleem van studentenhuisvesting als een van de belangrijkste obstakels voor studentenmobiliteit. Daarom spelen we graag een centrale rol in het HOME-project. We zien ernaar uit om met onze expertise bij te dragen aan Europese beleidskwesties en om inzicht te bieden in de digitalisering van het Erasmus+ management voor hogere onderwijsinstellingen als een van de belangrijkste ontwikkelingen om via digitale oplossingen studentenaccommodatie breder toegankelijk te maken en de kwaliteit te waarborgen.

Project HOME bestrijkt het hele EU-gebied. In de pilot-fase zal de initiële verspreiding en validatie zich richten op de regio's waar de resultaten eenvoudiger schaalbaar zijn. Er worden trainingen georganiseerd om ervoor te zorgen dat kennis over de kwaliteitslabels gemakkelijk kan worden verspreid. Dit zal worden gedaan met behulp van workshops die in heel Europa op lokaal niveau worden gerepliceerd, waarbij de verschillende betrokken stakeholders worden samengebracht.

Kijk voor meer informatie op http://houserasmus.eu/homeproject of stuur een e-mail naar home@housinganywhere.com.

HousingAnywhere project HOME kickoff EAIE

Project HOME kick-off bij EAIE, met projectpartners van links naar rechts: Kostis Giannidis, President van ESN, Susanna Graziano, International Relations Manager Camplus, Michael Steinmann, CCO HousingAnywhere, Leonardo Fuligni, Global Expansion Manager Housinganywhere, Sabina Achim, Communication Manager ESN en Stefan Jahnke, Senior Policy Officer European University Foundation.

co-funded by the EU

Over HousingAnywhere.com

HousingAnywhere.com is ’s wereld grootste huisvestingsplatform voor internationale studenten en young professionals met meer dan 50.000 actieve advertenties in ruim 50 landen. Op het verhuurplatform kunnen huurders rechtstreeks in contact komen met verhuurders en huurovereenkomsten voor middellange termijn aangaan. Meer dan 150 partneruniversiteiten raden hun studenten aan om het HousingAnywhere-platform te gebruiken. Het in Rotterdam gevestigde platform telt inmiddels 90 medewerkers.

Voor meer informatie of aanvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Simone Pouw, PR Manager
press@housinganywhere.com
www.housinganywhere.com/press-releases