Housing Anywhere

HousingAnywhere Europese Huur Index per stad

Barcelona, Berlijn, Brussel, Madrid, Milaan, Rotterdam en Wenen - Huurprijzen april, 2019

The HousingAnywhere Europese Huur Index analyseert gegevens van advertenties van privékamers (in een gedeelde accommodatie), studio's en appartementen met één slaapkamer. In het rapport zijn de volgende Europese steden opgenomen, die populair zijn onder studenten en young professionals: Barcelona, Berlijn, Brussel, Madrid, Milaan, Rotterdam en Wenen.

In het eerste kwartaal van 2019 was een stijgende lijn zichtbaar in de huurprijzen voor eenpersoonskamers, studio's en appartementen met één slaapkamer. De meest opvallende stijgingen waren voor appartementen met één slaapkamer in Barcelona, met een toename van 7,80%, en voor studio's in Madrid, met een toename van 7,79%. Madrid en Barcelona behoren momenteel nog steeds tot de grote Europese steden met de laagste huurprijzen, maar lijken hun achterstand in te lopen.

Huurprijs Index privé kamers

Gemiddelde maandelijkse huurprijs gemeubuleerde privé kamers

NL Rental price index barchart - Private rooms

NL Rental price index table - Private rooms

Huurprijs Index studio

Gemiddelde maandelijkse huurprijs gemeubuleerde studio's

NL Rental price index barchart - Studio

NL Rental price index table - Studio

Huurprijs Index appartementen

Gemiddelde maandelijkse huurprijs gemeubuleerde appartementen

NL Rental price index barchart - Apartments

NL Rental price index table - Apartments

Top 3 van snelste stijgers

  1. Barcelona zag de prijs van huurappartementen met één slaapkamer het afgelopen jaar aanzienlijk stijgen. De gemiddelde prijs per maand steeg van € 1.111,61 in het eerste kwartaal van 2018 tot € 1.228,58 in het eerste kwartaal van 2019, een toename van 10,57%. Het meest opvallend is de snelle stijging in het afgelopen kwartaal. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2018 zijn de prijzen met maar liefst 7,80% gestegen.
  2. Madrid, waar de prijzen over het afgelopen jaar het hardst stegen, lijkt enigszins te stabiliseren, maar toont nog steeds een significante stijging van 7,79% voor studioprijzen. Hierdoor klom de gemiddelde maandelijkse huur van € 750,34 naar € 818,23. De prijzen voor appartementen zijn in het afgelopen kwartaal met 2,31% gestegen tot gemiddeld € 1.097,52.
  3. Berlijn treedt toe tot de top 3 van snelste klimmers en vervangt daarmee Rotterdam, dat in het afgelopen kwartaal de derde plaats bekleedde. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de prijzen voor appartementen met 7,02% in het afgelopen jaar, naar een gemiddelde prijs per maand van € 1.096,38. Net als voor Madrid en Barcelona, toont het eerste kwartaal van 2019 een stellere stijging dan het voorgaande jaar, met een stijging van de huurprijzen voor appartementen van 3,80%.

Is er een plafond bereikt?

Hoewel de gemiddelde huurprijs het afgelopen jaar in alle steden is gestegen, begint de trend een plafond te vertonen. We hebben de top nog niet bereikt, maar de prijsstijging lijkt wel te vertragen,” zegt Djordy Seelmann, CEO van HousingAnywhere. “Deze vertraging wordt echter niet veroorzaakt door een toename van het aantal appartementen, studio's en kamers dat wordt aangeboden; het is slechts een indicatie dat huurders niet bereid of in staat zijn om een hoger bedrag te betalen dan de huidige marktprijzen. Er is nog steeds een dringende behoefte aan oplossingen die het aanbod aan appartementen en kamers vergroten, willen we het Europese probleem van huisvesting voor studenten en young professionals oplossen.

Overige steden

  1. Van alle in deze Huur Index meegenomen steden vertoont Brussel gemiddeld de laagste prijsstijgingen over de gehele breedte. Van alle segmenten stegen de prijzen van kamers het meest, namelijk met 8.96% over Q4 2018. De gemiddelde maandelijkse huurprijs van een appartement in Brussel steeg over het jaar met 2,03% naar €920 euro. Toch weet Brussel uit te blinken vanwege haar gezonde woningmarkt. Deze wordt gekenmerkt door voldoende aanbod en de gemeente die een flexibele houding aanneemt ten opzichte van verdere projectontwikkeling en de wijziging van bestemmingsplannen voor leegstaande panden.
  2. Milaan blijft één van de duurste Europese steden om in te wonen. De gemiddelde huurprijzen voor privé kamers stegen afgelopen kwartaal het snelst (4,63%), maar een prijsplafond lijkt in zicht. Zo steeg de gemiddelde huurprijs van een appartement naar €1137 per maand, een stijging van slechts 0,24% ten opzichte van vorig jaar. Naast internationale studenten komen ook steeds meer young professionals en expats in beweging, waardoor zij een woning liever huren dan kopen. Hierdoor stijgt de vraag naar moderne en luxe (deel)appartementen nog verder.
  3. Van alle Europese steden in dit onderzoek zijn de appartementen in Rotterdam het duurst. Hoewel de prijsstijging met 2.87% af lijkt te remmen, ligt de gemiddelde maandelijkse huurprijs voor een appartement op een recordhoogte van €1262 per maand. Een kamer in Rotterdam is wel relatief goedkoop, die met een stijging van slechts 0.25% op €530 per maand ligt. De Nederlandse, en met name de Rotterdamse, woningmarkt blijft de komende jaren haar vruchten afwerpen, al moeten de Nederlandse gemeenten wel bijsturen op het gebied van herbestemming en nieuwbouw.
  4. Met de stijgende populariteit van vastgoedinvesteringen blijven de huurprijzen in Wenen gestaag groeien. Vooral de prijs voor een studio is hard omhoog gegaan, waarvoor je na een stijging van 8.66% in het afgelopen kwartaal nu gemiddeld €761 euro per maand betaalt. Voor een appartement ben in je Wenen gemiddeld 911 euro per maand kwijt. De stijging is vooral te wijten aan de toenemende populariteit van Wenen onder internationale studenten en young professionals. Ook is Wenen een steeds populairdere toeristenbestemming, waardoor de Weens gemeente wetgeving ontwikkelt om de verhuur op korte termijn via o.a. Airbnb aan banden te leggen.

Oorzaken van de groeiende vraag

Niet alleen is het aanbod van huisvesting voor internationale studenten en young professionals te beperkt, ook de vraag blijft toenemen. Meer en meer studenten willen in het buitenland studeren en recent onderzoek van HousingAnywhere laat bovendien zien dat de Brexit een belangrijke aanjager is van internationale mobiliteit onder young professionals in Groot-Brittannië. Gegevens tonen aan dat Britse young professionals in de periode december 2018 tot februari 2019 zo'n 33% vaker naar woonruimte in het Europa zochten dan in de voorgaande maanden. Deze resultaten geven aan dat de mogelijke post-Brexit-scenario's young professionals aanzet om Groot-Brittannië te verlaten voor Europese steden in andere landen.

Nederland: Rotterdam

Op de Nederlandse huurmarkt zagen we de afgelopen jaren een instroom van buitenlandse investeerders. Verschillende politieke partijen hebben opgeroepen tot meer overheidscontrole omdat de huren stijgen naar niveaus die young professionals niet meer kunnen betalen. De roep om maatregelen als een door de overheid bepaalde maximale huurprijs, het beperken van buy-to-let en aanpassing van de belasting op huurinkomsten worden luider. Zo wordt er ook in Rotterdam momenteel aan een plan gewerkt om de negatieve effecten van particuliere investeerders op de woningmarkt te beperken en stelt een verbod op verhuur van nieuwbouwprojecten voor. Iedereen die een nieuwe woning koopt, is dan verplicht om zelf voor een bepaalde periode in de woning te gaan wonen. Seelmann: "Hoewel we wel moeten nadenken over hoe we de meest populaire gebieden voor iedereen toegankelijk kunnen houden, slagen deze maatregelen er niet in om het onderliggende probleem aan te pakken: een enorme toename van de vraag, met name in steden als Rotterdam, die het huidige aanbod overtreft. De gemeente moet zich richten op het faciliteren van beleggers die op zoek zijn naar een goede investering. De Nederlandse huurmarkt, met name in Rotterdam, heeft de afgelopen jaren goede opbrengsten opgeleverd en zal dit naar verwachting ook blijven doen. Er zijn volop mogelijkheden voor herindeling, herbestemming en natuurlijk nieuwbouw."

NL Rental price index graph - Rotterdam

NL Rental price index table - Rotterdam

Los de huidige problemen vandaag op

HousingAnywhere dringt er bij de lokale overheden en vastgoedontwikkelaars op aan om een nauwere samenwerking te zoeken en het probleem samen op te lossen. Seelmann: "Gemeentes kijken vaak naar de verdere toekomst voor planning en ontwikkeling, terwijl de meeste steden in het hier en nu meer aanbod nodig hebben. Regelgevende maatregelen, zoals prijslimieten, waren in het verleden ineffectief bij het beheersen van de huurprijzen. Bovendien kunnen dergelijke limieten een nadelig effect hebben op de aanwas van nieuwe woningen en daarmee het probleem verergeren. Om het tekort in aanbod op kortere termijn te verlichten, kunnen gemeenten bijvoorbeeld de transformatie van lege kantoorgebouwen naar woonruimte faciliteren. Of ze kunnen bouw- of huurvergunningen verlenen en bepaalde voorwaarden specificeren, gericht op het vergroten van het beschikbare aanbod.”

Over de HousingAnywhere European Rent Index

Voor deze huurprijsindex analyseerde HousingAnywhere 88.417 woningen, die tussen januari 2018 en maart 2019 op het platform werden geadverteerd. Om ervoor te zorgen dat de gegevens representatief zijn, werden woningen die geen actieve belangstelling van potentiële huurders kregen, en vermeldingen die als uitzonderingen werden gezien, buitengesloten. Woningen die worden vermeld als te duur of te goedkoop, zijn niet meegenomen in dit rapport omdat ze de gegevens zouden vertekenen. Het rapport omvat steden die een steekproef kunnen bieden die groot genoeg is om de gegevens betrouwbaar te houden. Er worden alleen gegevens getoond voor eenpersoonskamers in gedeelde woonarrangementen, studio's en appartementen met één slaapkamer.

Perscontact

Voor meer informatie of aanvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Simone Pouw, PR Manager
press@housinganywhere.com
https://housinganywhere.com/press-releases