HousingAnywhere roept overheden en andere stakeholders op verantwoordelijkheid te nemen nu wooncrisis hoogtepunt bereikt

HousingAnywhere roept overheden en andere stakeholders op verantwoordelijkheid te nemen nu wooncrisis hoogtepunt bereikt

Met het Public Policy Digest bieden ze inzichten om een balans te vinden tussen beperkende en stimulerende maatregelen.

Rotterdam, 13 december - De wooncrisis in Europa heeft een hoogtepunt bereikt. Volgens recent onderzoek van Eurobarometer en Housing Europe, ziet meer dan 20 procent van de respondenten tussen de 25 en 34 jaar “huisvesting” als een cruciaal probleem. Stijgende kosten van levensonderhoud, zoals de energieprijzen, vergroten de problemen op de huurwoningmarkt. Door de stijgende vraag naar huurwoningen en het aanhoudend lage aanbod worden de onevenwichtigheden op de woningmarkt steeds groter. HousingAnywhere roept met de vandaag verschenen eerste editie van de Public Policy Digest belanghebbenden op hun verantwoordelijkheid te nemen in deze crisis.

Het Digest laat zien dat onder andere inflatie, de nasleep van de Covid-19 crisis, en de toenemende internationale mobiliteit voor druk op de huurmarkt zorgt. Hoewel een structureel tekort aan aanbod van huurwoningen al een probleem was vóór de pandemie, overtreft de vraag het aanbod nu op een ongekend niveau. Nederland is een van de koplopers op dit gebied, samen met Zuid-Europa en de DACH-regio. In 2021-2022 is de groei in vraag verviervoudigd ten opzichte van 2020-2021, en de groei van het aanbod gehalveerd.

Hoewel beleidsmakers over heel Europa hebben geprobeerd om maatregelen in te voeren om het aanbod te vergroten, lijkt het erop dat deze inspanningen vooralsnog tekortschieten. Ook in Nederland is de wooncrisis een veelbesproken onderwerp. Na jaren van campagne waarin Nederland gepositioneerd wordt als aantrekkelijke plek voor buitenlands talent, worden universiteiten nu worden universiteiten nu aangespoord geen internationale studenten meer te werven, omdat er geen plaats is om ze te huisvesten.

Triple-A

HousingAnywhere pleit in het Digest voor de Triple-A aanpak; door in te zetten op Availability, Affordability en Accessibility, oftewel Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Bereikbaarheid van huurwoningen.

Beschikbaarheid - De beschikbaarheid van huurwoningen is sterk afhankelijk van het overheidsbeleid rondom de verhuur van een woning. Een voorbeeld is de verplichting aan huiseigenaren om de eerste aantal jaren zelf in de woning te wonen. Ondanks het feit dat deze regel met goede bedoelingen is ingevoerd, namelijk om te voorkomen dat woningen worden gekocht met het doel ze voor een hogere prijs te verhuren, vermindert deze regel het aanbod van huurwoningen. Een ander voorbeeld zijn de nieuwe regels voor leegstaande panden in Amsterdam, waarbij eigenaren een boete kunnen krijgen als een pand te lang leegstaat. We hebben ook gezien dat het verbouwen van leegstaande bedrijfspanden tot woningen een optie kan zijn om het huuraanbod te verhogen. Het is daarom aan overheden en beleidsmakers om na te denken over meer flexibiliteit in vastgoed.

Betaalbaarheid – De inflatie zorgt niet alleen voor economische onzekerheid. De kosten van levensonderhoud gestegen, wat gevolgen heeft voor de huurprijzen en de betaalbaarheid van woningen. De factor betaalbaarheid gaat hand in hand met de beschikbaarheid van huurwoningen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben (tijdelijke) huurplafonds ingevoerd als maatregel om de huren betaalbaar te houden. Dit kan echter alleen succesvol zijn als er voldoende beschikbaarheid is, aangezien huurplafonds het aanbod van huurwoningen kunnen verminderen. Met name Berlijn in Duitsland lijkt hier een voorbeeldland. Om een duurzamer ecosysteem te creëren, moet huren betaalbaar blijven. Een doel dat alleen kan worden bereikt als er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. Vooral de jongere generaties kunnen baat hebben bij meer huurwoningen, omdat huren meer flexibiliteit biedt.

Bereikbaarheid - De bereikbaarheid van woonplaatsen gaat verder dan financiële factoren. Het draait onder andere om keuzemogelijkheden, transparante informatie, infrastructuur, onderwijs, banen, cultuur, een prettige en veilige buurt en een gastvrije gemeenschap. Bereikbaarheid speelt een belangrijke rol bij het kiezen van een woonplaats. Gemeenten kunnen op verschillende manier inspelen op de term bereikbaarheid, door onder andere te investeren in de infrastructuur en de woonomgeving.

In het Public Policy Digest roept HousingAnywhere beleidsmakers op om beperkende en stimulerende maatregelen tot een balans te brengen. Naast de nadruk op Triple-A rating, pleiten zij voor het toevoegen van vierde norm aan de Triple-A rating: Accountability, oftewel verantwoordingsplicht. Het volledige Digest is hier te vinden.

Over HousingAnywhere

HousingAnywhere is Europa's grootste marktplaats voor huurwoningen. Met het volledige eigendom van Kamernet en de verwerving van een meerderheidsbelang in Studapart, vertegenwoordigt het bedrijf 20 miljoen+ jaarlijkse unieke bezoekers, 160.000+ woningen beschikbaar voor verhuur en 96.000+ huurders die hun nieuwe huis in Europa vinden, gebaseerd op de prestaties van 2021. Jonge professionals en studenten tussen 18 en 35 jaar die een woning willen huren, worden gekoppeld aan aanbieders van accommodatie, variërend van particuliere vastgoedeigenaren tot grootschalige vastgoedbeheerders. Via het geavanceerde platform boeken huurders meestal voor langere verblijven buiten hun land van herkomst en huren ze een accommodatie voor 3 tot 12 maanden. Het bedrijf streeft ernaar om in 2022 meer dan 130.000 mensen aan een woning in Europa te helpen. De in Rotterdam gevestigde technologische scale-up heeft momenteel 260 mensen in dienst.

Noot voor de pers

Voor meer informatie of het aanvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Nomzamo Moalusi, Brand and Communications Manager - press@housinganywhere.com.